VITA Valerius, vanuit Kuria.

 

VITA Valerius is een nieuw initiatief van Kuria wat zich sinds 1992 sterk maakt voor professionele palliatieve zorg. Hospice Kuria biedt palliatieve zorg aan mensen in de laatste levensfase.

Verder biedt Kuria consultatie voor cliënten en zorgverleners buiten Kuria, is actief in onderwijs en onderzoek (VUmc), adviserend in en buiten de regio over palliatieve zorg.

Daarnaast wordt er Buddyzorg geboden aan mensen met een ongeneeslijke ziekte in de thuissituatie in Amsterdam. Speciaal hiervoor opgeleide vrijwilligers bieden sociaal / emotionele ondersteuning. Meer informatie vindt u op www.kuria.nl

In 2017 werden plannen gemaakt om een extra dienst aan te bieden vanuit Kuria waarbij ontmoeting en informatie voor buurtbewoners het uitgangspunt was. De prachtige locatie was al voor handen. Op 20 december 2017 is VITA Valerius geopend door Marijn van Ballegooijen, (voormalig) portefeuillehouder voor Sociale Zaken, lid dagelijks bestuur stadsdeel Zuid en Jaap Gootjes, algemeen directeur van Kuria.