VIP Vondeldorp Informatie Punt

Vondeldorp Informatie Punt gestart per 2 januari 2019, met de steun van Combiwel en Kuria.

Wekelijks vrijwilligers beschikbaar om u digitaal wegwijs te maken in de wijk Zuid!

Doel van het Vondeldorp InformatiePunt is buurtbewoners, op basis van hun behoefte, een laagdrempelig informatie punt te bieden over het samenleven in de buurt, het contact leggen voor plezierig wonen in de wijk en het voorzien van informatie op het gebied van Zorg en Welzijn. VIP beschikt over een actuele databank met adressen en telefoonnummers van diverse instanties en organisaties zodat u niet zelf hoeft te zoeken. Het VIP wordt bemand door getrainde vrijwilligers van Stadsdorp Vondelpark en men is bereikbaar: 

  • Huis van de Wijk Lydia, Boven Zaal, iedere 1e en 3e woensdag van de maand van 14.00 uur tot 16.00 uur, behalve op feestdagen en sluiting van Huis van de Wijk Lydia. Vanaf november 2019 ook op de maandagochtend.