Onderwerpen uitgelicht

Thema: Afhankelijkheid, aug. 2020

Een thema wat veel gespreksstof oplevert, want wat roept het bij ons op? Over het algemeen ervaren we afhankelijkheid als iets negatiefs, iets onwenselijks. Toch zijn er veel situaties waarin mensen afhankelijk zijn van elkaar, zoals het kind van zijn verzorger of de winkelier van zijn leverancier. Er zijn verschillende vormen van afhankelijkheid en we zien voorbeelden van emotionele afhankelijkheid en sociale afhankelijkheid. 

Er wordt verschil ervaren tussen een gelijkwaardige relatie en een relatie waarin we niets terug kunnen doen waardoor we ons ondergeschikt kunnen voelen of het gevoel hebben niet meer mee te tellen. Mensen kunnen op diverse gebieden afhankelijk worden zoals bijvoorbeeld m.b.t. wonen, mobiliteit, financiën, gezondheid, administratie etc.  

Vraagverlegenheid en ego spelen een grote rol bij afhankelijkheid. Wat maakt dat we moeilijk hulp vragen? Zelfstandigheid kan ook doorschieten naar een gebrek aan sociale contacten. Is het vooral niemand tot last willen zijn? Is dat de werkelijke reden om geen hulp te accepteren? 

En wat gebeurt er met ons wanneer afhankelijkheid groter wordt naarmate een ziekteproces vordert? We raken de controle kwijt, onze eigenwaarde wordt aangetast, de `Waarom` vragen komen en het toekomstperspectief verandert. Hoe gaan we hiermee om?

Kortom boeiende en leerzame gespreksmomenten!